Nezávislí vinaři ČR

Jsme čeští nezávislí vinaři!
Vinaři, pro které je kvalita a původ produktů nade vše. Vinaři, které nezajímají marketingové průzkumy, byrokratická, lobbisty prosazovaná nařízení Evropské unie či národních institucí. Naše cíle a cesta k nim je odlišná od ryze obchodních cílů nadnárodních korporací, které ve víně hledají pouze zdroj peněz. Jsme vinaři, kteří milují svou vlast a ctí tradice vinařského umění.
Jsme nezávislí na pravidlech komerčního vinařství a naše práce ve vinici ani ve sklepě se jim nepodřizuje.
Jsme právem hrdí na svůj kraj, takový jaký je a s radostí pracujeme s tím, co nám nabízí. Výhradně proto pracujeme s hrozny našeho kraje.
Naše produkce je sice nevelká, ale vyrobená s péčí a láskou.
Co děláme?
V malých vinařstvích v různých oblastech celé České republiky se staráme o své vinice a vyrábíme vína. Vkládáme do nich své sny, zkušenosti, svou lásku, život svůj i našich rodin.
Vše, co vyrábíme, děláme s úctou ke svým předkům i našim dědicům. S úctou ke krajině, která nám dává možnost realizovat své sny, s úctou k tradici a původu.
Neváháme se za naše vína postavit, neváháme sklízet plody jejich slávy ani s pokorou přijímat případné neúspěchy.
Zachováváme tradice, respektujeme unikátní terroir, svá vína lahvujeme ve svém vlastním sklepě.
A v neposlední řadě, rádi s Vámi o našem víně mluvíme a vedeme Vás k jeho poznání.
Jaká jsou naše vína?
Naše vína jsou rozmanitá. Odlišná v chutích i aroma, nabízející výtečný chuťový zážitek.
Snoubí v sobě kvalitu se srdci našich vinařů, která bijí pro náš kraj a naše víno.
Jsou originální jako otisk prstu symbolizující nejen jedinečnost, ale i odpovědnost za produkty, které jsou s naším jménem spojeny.
Umožní vám naslouchat a porozumět řeči vína.
A především, jsou tu pro vás!

To nejlepší na nás nikdy nečeká u hlavní cesty. Za jedinečností je třeba se vypravit, je třeba ji hledat. Přijďte a poznejte ji!