Vinařství

Naše filozofie výroby vína spočívá především v zachování přirozené podstaty a odrůdovosti našich vín. Tomu je také uzpůsobena výrobní technologie.
Surovina je zpracovávána na šetrných moderních zařízeních, odkalena sedimentací hrubých nečistot a následně rozkvašena přirozenou cestou.
Bílé mošty jsou při fermentaci chlazeny na teploty 14 – 18 °C. Červené rmuty jsou po několikadenní studené maceraci udržovány na teplotě kvašení max. 30°C. Během procesu lisování a kvašení jsou v minimální míře používány přídavné látky do moštu.
Po kvašení jsou mladá vína umístěna do nerezových nádob, kde probíhá jejich zrání a harmonizace.
Naše vína jsou vyráběna s cílem dlouhé perspektivy zrání a dokonalé harmonie vůně, chuti a celkového dojmu.

SKLADBA VYRÁBĚNÝCH VÍN

Vzhledem k důrazu na kvalitní surovinu jsou produkovány lahvová vína ve všech přívlastkových stupních (pokud příroda dovolí):

  • moravské zemské víno
  • jakostní víno
  • kabinetní víno
  • pozdní sběr
  • výběr z hroznů
  • výběr z bobulí
  • výběr z cibéb
  • ledové víno
Příroda nám ukazuje, co a jak je třeba. Vnímejme ji, naslouchejme a nespěchejme. Tohle je jeden ze základů naší filozofie při výrobě vína.